menu
Word Lid
Verkeersveiligheid voor onze jeugd en senioren

Jacqueline VERPLANCKE


Leeftijd: 67


Gehuwd, moeder van een dochters


Beroep: gepensioneerde, en tegelijk nog actief als poetshulp!


Speerpunt: verkeersveiligheid voor onze jeugd en senioren


Het is zeker nodig de fietsinfrastructuur op één lijn te brengen met het verhoogde fietsgebruik.

Schoolomgevingen en verkeerssituaties in de eigen woonbuurt worden echter onvoldoende veilig bevonden, vooral voor kinderen tot 12 jaar.

De gemeente moet dus meer investeren in fietspaden, maar ook bijvoorbeeld schoolomgevingen fietsvriendelijk en autoluw maken. Op plaatsen met een hoge fietsintensiteit moet zoveel als mogelijk voorrang aan de fietsers worden gegeven.


Zwerfvuil - wat een slordige indruk geeft- kan vermeden worden door een regelmatiger en gratis ophalen van huisvuil, en de tarieven van het containerpark goedkoper maken.


Daarnaast hoor ik van mijn klanten dat de gemeentelijke diensten beter bereikbaar zouden moeten zijn voor de inwoners, zowel qua openingsuren als lokalisatie:

Nijverseel, Droeshout en Mazenzele krijgen best een lokaal dienstencentrum, waar minder mobiele inwoners de gemeentelijke diensten kunnen contacteren.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF