menu
Word Lid
Sociale huisvesting voor onze jonge gezinnen

Rika BOUDEREZ, 2e plaats Opwijk - 15e plaats Provincie

Leeftijd: 58

Mama en oma van 6 kinderen en 6 kleinkinderen

Beroep: kinderverzorgster

Speerpunt: betaalbare woningen voor onze eigen jonge mensen

Dagelijks ontmoet ik jonge gezinnen, waaronder steeds meer alleenstaande moeders, die kampen met een probleem van huisvesting. De huur op de privémarkt is eenvoudigweg onbetaalbaar geworden voor een éénoudergezin...

In Vlaanderen wordt momenteel 1 op 3 sociale woningen zomaar toegewezen aan pas aangekomen immigranten terwijl er zovele Vlamingen op een wachtlijst staan… Dit kan en mag niet langer.

Opwijk moet het voorkooprecht gebruiken om maximaal woningen te verwerven, bestemd voor jonge gezinnen die een duurzame band met Opwijk kunnen aantonen, aan een huurprijs die in verhouding staat tot het inkomen (en hiermee ook evolueert).

Ons lokaal bestuur moet ook , in samenspraak met de huisvestingsmaatschappij, binnen de wettelijke mogeljkheden , bij voorrang vrijkomende woningen toewijzen aan mensen die over onze nationaliteit beschikken.

En ook niet onbelangrijk: ze moet daarbij nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands zodat elke huurder in de toekomst behoorlijk onze taal spreekt. Dit zal de leefbaarheid in sociale woonblokken in de hand werken en de vervreemding tegengaan.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF