menu
Word Lid
Betaalbare ouderenopvang

Christel De Maeyer


Leeftijd: 55


Gehuwd, moeder van een volwassen zoon en dochter


Beroep: Woonzorgconsulente


Speerpunt: betaalbare ouderenopvang


Vanuit mijn beroep kom ik dagelijks in contact met bejaarden die tenauwernood hun rusthuisfactuur kunnen betalen. Het kleine pensioentje volstaan nauwelijks om de steeds duurder wordende verblijfkosten in het home te kunnen betalen. Er blijft niets over voor enige zogenaamde luxe zoals eens een extra kappersbeurt, of een manicure om zich nog eens opgedirkt te voelen…


In ruil voor de hoogste belastingen in de wereld krijgen onze bejaarden de laagste pensioenen van Europa.

Maar vreemdelingen, die nooit iets bijgedragen hebben kunnen vanaf dag 1 wél onbeperkt genieten van al onze sociale voorzieningen. Daarom eisen wij een immigratiestop, zodat er meer overblijft voor onze eigen mensen.

De pijnlijke kloof tussen het gemiddelde pensioen en de gemiddelde rusthuisfactuur moet worden aangepakt: de rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan het persoonlijke pensioen, punt uit.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF